Cenově dostupný PC program
pro pobytová zařízení sociálních služeb

Poskytovatelé pobytových sociálních služeb jsou povinni vést časově náročnou agendu.
Usnadníme Vám to.

Otázky a odpovědi - organizační:

Kdy bude tento software k dispozici?

Nechvátáme za každou cenu. Vývoj programu začal dne 3. ledna 2012 a v ostrém provozu je zhruba od června 2012. Počet jeho uživatelů se pochopitelně neustále zvyšuje. Momentálně (stav k 8.10) používá program zhruba dvacítka zařízení z celých Čech a Moravy).

Kdo jej může používat?

Především pobytové služby sociální péče, jako jsou například "Domy pro seniory", "Domovy pro osoby se zdravotním postižením", "Domovy se zvláštním režimem", "Týdenní stacionáře" a některé další. Zdravotní část mohou používat i agentury domácí péče (odbornost 925) a to včetně vyúčtování cest v návštěvní službě. Program lze s úspěchem použít i pro odbornost 902 (fyzioterapie).

Program naopak není vhodný pro terénní sociální služby - tam lze s úspěchem použít "sesterský" program Pečovatelská služba.

Jaké máte v systému moduly?

Co si představujete pod pojmem "moduly"? Pokud máte na mysli členění programu do logicky souvisejících celků, tak samozřejmě ano. To má každý program. Jestliže ale myslíte "části" programu, které bude třeba zvlášť zaplatit (nebo, dokonce zvlášť si je PRONAJMOUT), aby mohly být používány, tak ne. Každý uživatel dostane plně funkční program se všemi možnostmi. Aniž by musel platit za něco zvlášť.

Co program umí? Bude program obsahovat funkci xyz? Kdy?

Především je třeba uvést, že společnost "Petr Zajíc software" je v současné době největším dodavatelem softwarových řešení pro oblast sociálních služeb v ČR. Sami nebo s partnery jsme se podíleli na vývoji takových informačních systémů, jako je "Poradna" (program pro psychology), "Pečovatelská služba" (terénní sociální služby), "Azylák" (služby sociální prevence), "SQWIN" (standardy kvality sociálních služeb), "SQPersonal" (personální standardy), "SqManager" a některé další. Máme dostatečnou kapacitu i zkušenosti na to, aby software pro pobytová zařízení sociálních služeb byl opravdu komplexní.

Nicméně není naším cílem vyvinout něco drahého, těžkopádného nebo složitého. Současné verze programu obsahují společnou sadu funkcí, které využije každý poskytovatel (jako je například evidence klientů, výpočet úhrad, vratky, depozita a samozřejmě vyúčtování zdravotní péče) a dále budeme upřednostňovat ty požadavky, které bude mít větší počet uživatelů.

Pokud se zaregistrujete a budete mít nějaký požadavek na funkce programu, ve Vaší "členské" sekci vždy uvidíte, kolik dalších uživatelů by tuto funkci uvítalo.

Jsme členy zájmového seskupení či asociace xyz. Znamená to pro nás nějakou výhodu?

Ne. Vývoj a distribuce tohoto počítačového informačního systému je komerční aktivita firmy "Petr Zajíc software" a program ani jeho části nejsou vyvíjeny ve spolupráci s žádnou asociací, spolkem či zájmovým sdružením osob.

To pochopitelně neznamená, že bychom zájmová sdružení ignorovali nebo že bychom s nimi nespolupracovali. Znamená to ale, že majitelem a výhradním distributorem informačního systému "PowerCare" je a bude firma "Petr Zajíc software". Také to znamená, že jsme minimalizovali náklady a dosáhli nejnižší možné ceny. Mimochodem, finanční požadavky na spolupráci některých zájmových sdružení jsou zcela nad naše chápání.

Měl bych nápad, co by měl program obsahovat. Co teď?

Výborně! Vaše nápady, postřehy či připomínky jsou vždy vítány a budeme se jimi zabývat. Kontaktujte nás a rozhodně se domluvíme. Kontakty jsou uvedeny na tomto webu. Drtivou řadu nápadů zpracováváme do týdne.


Otázky a odpovědi - obchodní:

Prodáváte licence nebo systém pronajímáte?

prodáváme licence. Je třeba říci, že cenové podmínky pronájmu, které v současné době v tomto oboru některé firmy nabízejí, hraničí s výpalným. Známe organizace, které ročně vynakládají více než 100000,- Kč za pronájem software, a to bez jakékoli možnosti jeho odkoupení. Při nezaplacení pak nelze program takových firem dále používat. Navíc více než polovina takových programů obsahuje úlohy, které se běžně dají řešit za zlomek ceny (majetek, například).

Takový postup může být samozřejmě z právního hlediska naprosto v pořádku; z komunikace s poskytovateli napříč republikou a zařízeními jsme nicméně došli k závěru, že je spíše uživateli trpěn než vítán.

Naše politika je naprosto opačná a funguje již 11 let u "sesteského" informačního systému pro terénní sociální služby: Prodej za pevnou, předem známou cenu a (dobrovolná) uživatelská podpora za předem známý fixní roční poplatek ve výši několika tisíc Kč. Při nezaplacení roční podpory sice přijdete o možnost aktualizací a konzultací, ale program můžete používat i nadále bez jakýchkoli licenčních omezení.

Rozlišujete ceny za licence velikosti organizace?

Ne, ceny za náš software jsou plošné a větší organizace nebudou za svou velikost připlácet.

Jaké jsou ceny?

Zaváděcí cena za celý systém je v současné době na úrovni 12900,- Kč + DPH a náklady na cestovné, školení a konverzi dat.

Máte nějaké slevy?

Ceny za program a uživatelskou podporu jsou tak nízké, že se Vám náklady vrátí v řádu měsíců až roku. Levněji to nejde.

Máme od Vás program abc, budeme mít na PowerCare výhodnější podmínky?

Financování PowerCare je nezávislé na ostatních programech či licencích, a to i v případě, že máme se zařízením servisní smlouvy na jiné produkty či služby.

Lze si stáhnout demoverzi programu?

Ale jistě. V současné době poskytujeme demoverzi programu pro velký zájem pouze opravdu vážným zájemcům. Pokud do této kategorie spadáte, kontaktujte nás.


Otázky a odpovědi - technické:

Jaké operační systémy jsou k provozu Vašeho programu potřeba?

Serverová část vyžaduje se svému běhu Windows XP nebo vyšší, a klientská vlastně také. Program perfektně funguje ve Windows Vista a Windows Seven. Serverová část perfektně funguje na Windows Server 2008 R2.

Na jaké to běží databázi?

SQL Server 2005 Express edition (ta je zdarma) či vyšší edice dle přání a potřeb zákazníka. Je rovněž možné použít SQL Server 2008 Express edition.

Jakou údržbu systém vyžaduje? Musíme mít pro provoz školeného administrátora či správce sítě?

Naše systémy jsou po zkušenostech navrženy tak, aby se o sebe "dokázaly postarat samy". Databáze se sama zálohuje, program může sám hlásit případné potíže, automaticky se stahují a instalují z internetu nové verze a aktualizce a pomocí systémů na vzdálenou správu se lze spojit se zákazníkem ON-LINE, pokud má k dispozici internet.

Mít k dispozici administrátora samozřejmě neuškodí, zejména ve fázi implementace či konfigurace systému.

Jaké další technologie či produkty tento software využívá?

VB.NET, C#, .NET Framework 4.0, LINQtoSQL, XML, OLE automatizace, webservices a některé další technologie, platformy a způsoby práce. (Tato otázka je tu kvůli odborníkům, nepředpokládá se, že byste museli vědět, o čem je řeč).

Vyžaduje IS PowerCare další programy pro svou funkci? Jaké?

Nevyžaduje, PowerCare však může některé sestavy generovat pomocí textových procesorů či tabulkových kalkulátorů. Podporujeme jak Microsoft Word, tak i OpenOffice.org.

Dokážete převést data ze systému xyz?

Ano, v současné době umíme převést Vaše data ze všech existujících programů. A to v rámci dodávky či kdykoliv později dle přání zákazníků. Umíme převést data i ze systémů, kterým vypršela licence.

Je "to" síťové?

Je ;-) A můžete pracovat i přes internet z jiného místa. Systém nevyžaduje žádné sdílené složky mezi serverem a klientem.

Dokážete zajistit servery nebo infrastrukturu pro provoz tohoto IS?

Ano. Toto se řeší individuálně.

Máme nakoupené čtečky čárového kódu abc, bude možné je s Vaším IS použít?

Naprostou většinu existujících zařízení jsme schopni "zkrotit". Kromě toho dodáváme vlastní čtečky OPN-2001.

(Jiná otázka je, zda má použití čteček čárového kódu v této oblasti význam a opodstatnění).

Zapomněli jste své heslo? Přihlášení pro registrované uživatele: